Stanowisko pracy

Odpowiednie stanowisko pracy podnosi efektywność wykonywanych obowiązków niezależnie od branży. O ergonomii warto mówić przede wszystkim w przypadku pracy biurowej i przemysłowej.